silo kalina klenski

гр. Стара Загора, ул. Промишлена №18 телефон:+359(88)8337608; телефон/факс +359(42)620918

Ние проектираме и изграждаме обекти за зърнената промишленост.

Варианти на транспортиране на зърно: с елеватор, редлер или шнек.


Пневматичен транспортьор за зърно

Транспортьорите под налягане са предназначени за пневматично транспортиране на зърнени култури и особено на зърно. Сложните транспортни маршрути, които механично могат да бъдат реализирани с комбинация от вертикални и хоризонтални транспортьори, могат да бъдат решени само с една машина от този вид. Пневматичният транспортьор работи самостоятелно и е мобилен, така че може да бъде позициониран според конкретните нужди. Той е подходящ за товарене и/или разтоварване на товарни автомобили, хоризонтални складове и силози. В зависимост от естеството на материалите, могат да се транспортират и гранулирани продукти.

Материалите се засмукват посредством инжектор през смукателен материалопровод (гъвкав или твърд), след което се отделят от въздуха при попадането им в специален смукателен сепаратор. Потокът на въздуха се регулира с въртящ се клапан. След което посредством дозатор, материалите се подават развномерно за транспорт по нагнетателния материалопровод. Задвижването е посредстом ел.мотор мощност до 22 kW. Производителността варира до 15 т/ч и е резултат от комбинация на няколко специфични фактори. Този вид транспортьори позволяват използване при голямо разнообразие от условия, за това предлагаме различни аксесоари, според конкретните нужди. В това число са: смукателни тръби, инжектори, материалопроводи, успокоителни глави и др.

elevator

Елеватори

Елеваторите, произвеждани от фирма „Калина-Кленски” ООД са кофичкови и са предназначени за вертикален транспорт на насипни материали. Елеваторът се състои от следните елементи: приемна секция (пета), разтоварна секция (глава), тръби и лента с кофички. Петата и главата се изработват от горещо поцинкована ламарина, обрамчена с ъглови профили на болтова връзка. Задвижването се осъществява от мотор-редуктор и съединител. Лагерите на двете секции са самонагаждащи се и прахозащитени. Тръбите са с квадратно сечение и се изработват от горещо поцинкована ламарина с δ=2мм. Стандартно тръбите са с дължина 2000мм.

Захващането става с поцинкована винкелова рамка. Конструкцията на тръбите е изцяло болтова, което позволява лесна подмяна при необходимост. Лентата, на която се монтират кофичките е гумена на няколко пласта за якост. Кофичките на елеваторите са два вида: метални (от щанцована ламарина) и полиетиленови (от ултра-високо молекулярен полиетилен, който е високоустойчив). Връзката на лентата за елеватора се осъществява с метални скоби тип „Вълчи зъб”. Производителността и височината на елеваторите е според нуждите на клиента, като първата е от 2т/ч до 250т/ч пшеница със собствено тегло 800 daN/m³ и влажност 15%. Фирмата произвежда и елеватори от черна ламарина.

redler

Верижни транспортьори (Редлери)

Верижният транспортьор представлява механична транспортна машина, която служи за предвижване на зърно и насипни продукти хоризонтално или под наклон до 15˚. Редлерите се състоят от задвижваща станция, обтяжна станция, междинни корита и верига. Лопатките закрепени на веригата загребват и транспортират зърното или насипния материал в коритото във вид на плътен поток. Задвижващата и обтяжната станция са болтови конструкции, изработени от горещо поцинкована ламарина с дебелина 3мм. Задвижването се извършва с помощта на мотор-редуктор и съединител.

Междинните корита са изработи от горещо поцинкована ламарина с дебелина 3мм на болтова връзка със стандартна дължина 2000мм. В двата им края са поставени опорни рамки с лагери. Веригата на редлера е високоякостна втулково-ролкова, термообработена, с монтирани странични планки от 10мм ултра-високо молекулярен полиетилен UHWM PE 1000. Чрез този износоустойчив материал се предотвратява триенето метал в метал, запазва се цялостта на зърното, намалява шума и удължава многократно експлоатационния живот на машината. Фирмата произвежда и редлери от черна ламарина.

shnek

Шнекове

„Калина-Кленски” ООД произвежда винтови шнекове, които служат за транспортиране на зърно или насипни материали в хоризонтално, наклонено или вертикално направление. Фирмата предлага три вида шнекове: коритообразни, тръбни и умитащи (планитарни). Изработват се от черна или горещо поцинкована ламарина. Тези от черна ламарина имат заварена конструкция и са боядисани с боя. А тези от горещо поцинкована ламарина – на болтова връзка. Задвижването на шнековете се осъществява чрез мотор-редуктор и съединител. Максималната дължина на шнековете е 20м. На всеки 2÷3м има специални висящи лагери с възможност за лесна подмяна.

Тръбните шнекове се изработват от електрозаварени тръби с различен диаметър, в зависимост от производителността. За предвижване на зърното при шнековете се използват студено валцовани шнекови спирали с дебелина 4÷6мм. Коритообразните шнекове се изработват с наклон до 30˚. Умитащият шнек представлява витка, закрепена на тръба, в единия край на която е поставено планетарно колело, а в другия – мотор-редуктор, който придава въртеливото движение. Този вид шнек може да се движи и под наклон и да подава зърното в центъра на силоза, от където да се извежда с изваждащ шнек или редлер. Коритообразните шнекове се произвеждат до Ø400. Тръбните – до Ø300. Умитащите - до Ø200.

redler

Елеваторни кофички

Калина-Кленски ООД изработва кофички за елеватори от ултра-високо молекулярен полиетилен UHWM PE1000 с размери 180/132мм, височина 145мм и обем 1 литър. Този материал е високоустойчив и при работа не създава искри и опасност от запалване.

redler

Елеваторни болтове

Калина-Кленски ООД предлага елеваторни болтове Ø8, l=35мм с нормална и удължена периферия на главата.Материали: