silo kalina klenski

гр. Стара Загора, ул. Промишлена №18 телефон:+359(88)8337608; телефон/факс +359(42)620918

Фуражни кухни

„Калина-Кленски“ ООД проектира, произвежда и изгражда фуржни кухни и цехове според специфичните нужди на всеки клиент. Целта на всяка фуражна кухня е производство на фураж по определена рецепта. За тази цел основните процеси, които се осъществяват във всяка една фуражна кухня, са следните: депозиране на изходните суровини в бункери; дозиране на определените количества от суровините; мелене; смесване; депозиране на готова продукция.


В зависимост от конкретните нужди на клиентите тази производствена линия може да се удължи, като се добавят и други процеси като гранулиране на готовата продукция.


Освен цялостно изграждане на обекти, „Калина-Кленски“ ООД извършва реконструкция на технологични възли, както и производство и доставка на единични машини. Фирмата осъществява гаранционно и сервизно облужване, както и самостоятелни технически решения, в зависимост от специфичните изисквания.


„Калина-Кленски“ ООД разработва и предлага широка гама от машини и съоръжения за производството на фураж: бункери за зърнени продукти; транспортни системи за зърнени продукти – шнекове, елеватори, редлери; електронни везни; чукови дробилки; смесители; циклони и др.


Фуражните кухни са разработени в пет варианта, съобразно производителността на линията


furajni kuhni kalina klenski

Фуражни кухни 1-ви вариант ( 1 т/ч )

В този случай в линията участват машини и съоръжения за:

  • дозиране на компонентите
  • смилане на компонентите
  • хомогенизиране на компонентите

Дозирането се извършва с електронна везна.

Смилането на зърното и шротовете се извършва от чукова дробилка с 24 чука и производителност П = 1 т/час при царевица с влажност 14%, диаметър на отворите 4 мм и четирикратно въртене на чуковете.

Хомогенизацията на смлените продукти се извършва в хоризонтален порционен смесител с двойна пространствена спирала П=0,4 куб. м., при което едната част от материала се движи на ляво, а другата част - на дясно и се получава интензивно смесване. Прибавянето на микроелементи се съществява с тръбен шнек. Аспирацията на пневмо-транспорта се извършва с филтриращи ръкави.

furajni kuhni kalina klenski

Фуражни кухни 2-ри вариант ( 5 т/ч )

От стоманобетоново разтоварище за зърно и шрот суровината с елеватор се отправя в три бункера за суровини, като всеки от бункерите е с вместимост 4 куб м. С шнек суровината се отправя към електронна везна, след което се смила от турбодробилка с 36 чука. Турбодробилката може да транспротира материала хоризонтално на 30 м. и вертикално на 8 м. Капацитетът на турбодробилката е П=5 т/час (при царевица с влажност 14% и сито с диаметър 4 мм). Смленият материал чрез пневмотранспорт се транспортира с циклон до смесителя за хомогенизация. Смесителят е с обем V = 2 куб м хоризонтален порционен с двойна пространствена спирла, при което една част от материала се движи на ляво, а друга част на дясно и се получава отлична хомогенизация. Изпразването се извършва с ел. шибър и с шнек готовата продукция се отправя към бункер за готова продукция. При необходимост линията може да се удължи.

furajni kuhni kalina klenksi

Фуражните кухни 3-ти вариант ( 1 т/ч )

От стоманобетоново разтоварище (поз.1) за зърно и шрот, суровината посредством елеватор (поз.2) се транспортира вертикално и посредством двупътна ел.моторна клапа (поз.3) се разпределя в два бункера за суровини (поз.4). Чрез ежекторно приемно устройство (поз.5) и нагнетателен материалопровод (поз.6) различните видове суровини постъпват за смилане през чукова турбодробилка (поз.9), като суровината предварително преминава през магнитен сепаратор (поз.8). Смленият материал посредством налягане се отправя чрез нагнетателен материалопровод (поз.10) във вертикален смесител (поз.11). Смесителят е снабден с вертикален шнек, който хомогенизира смлените суровини. Влагането на премикси и микрокомпоненти се добавя в кошницата на вертикалния смесител. Порцията (шаржа) се тегли на електронна везна (поз.12), която е разположена под смесителя. Аспирацията се осъществява чрез ръкавни филтри (поз.13). Готовият фураж хомогенизиран и претеглен се отправя чрез тръбен шнек (поз.14) към транспортно средство и се експедира по предназначение.

furajni kuhni kalina klenksi

Фуражните кухни 4-ти вариант ( 3 т/ч )

От стоманобетоново разтоварище (поз.1) за зърно и шрот, суровината посредством елеватор (поз.2) се транспортира вертикално и посредством трипътна ел.моторна клапа (поз.3) се разпределя в три бункера за суровини (поз.4). Чрез ежекторно приемно устройство (поз.5) и нагнетателен материалопровод (поз.6) различните видове суровини постъпват за смилане през чукова турбодробилка (поз.9), като суровината предварително преминава през магнитен сепаратор (поз.8). Смленият материал посредством налягане се отправя чрез двупътна ел.моторна клапа (поз.7) през нагнетателен материалопровод (поз.10) в единият и/или другият вертикален смесител (поз.11). Вертикалните смесители са снабдени с вертикални шнекове, които хомогенизират смлените суровини. Добавянето на премикси и микрокомпоненти се осъществява в кошницата на вертикалния смесител. Порцията (шаржа) се тегли на електронна везна (поз.12), която е разположена под смесителя. Аспирацията се осъществява чрез ръкавни филтри (поз.13). Готовият фураж хомогенизиран и претеглен се отправя чрез тръбен шнек (поз.14) в бункер за готова продукция (поз.16). От бункерът, смленият продукт чрез тръбен шнек (поз.17) се експедира в транспортно средство. Готовият фураж е възможно да се съхранява и в чували, които се теглят ръчно на везна (поз.18) и складират до тяхното експедиране.

furajni kuhni kalina klenksi

Фуражните кухни 5-ти вариант

В производственото хале посредством автотранспорт се изсипват на купове зърнените суровини (поз.1). Чрез ежекторно приемно устройство (поз.2) и смукателен материалопровод (поз.3) суровината се отправя за смилане. Първо същата преминава през магнитен сепаратор (поз.4) и се смила в чукова турбо дробилка (поз.5). Смленият материал чрез налягане се транспортира за смесване посредством нагнетателан материалопровод (поз.6). Смесването се осъществява във вертикален смесител (поз.7), снабден с кош за влагане на премикси. Хомогенизираната смес се претегля на електронна везна (поз.8), която се монтира под вертикалният смесител. Аспирацията се осъществява от ръкавни филтри (поз.9). Готовият фураж се оправя по предназначение.Материали: