silo kalina klenski

гр. Стара Загора, ул. Промишлена №18 телефон:+359(88)8337608; телефон/факс +359(42)620918

Ние проектираме и изграждаме обекти за зърнената промишленост.

Основни съоръжения при изграждане на силоз за зърно: шибър, клапа, пасарелка, система за вентилация, система за термоконтрол, вибросепаратор.


shiber kalina klenksi

Шибри

Изработват се шибри от черна ламарина, боядисани с боя и от поцинкована листова стомана. Движението на шибърната планка се осъществява посредством специални винт и гайка, които многократно повишават сигурността и безпроблемната работа на съоръжението. Задвижването може да бъде ръчно или с ел.двигател. Произвеждат се шибри с размери: 200/200, 300/300, 400/400 и 200/400.

klapa kalina klenski

Клапи

Клапите се използват за промяна на посоката на движение на зърното или насипния материал. Произвеждат се двупътни и трипътни клапи. Те се изработват от черна ламарина и са заварени и боядисани или от горещо поцинкована ламарина на болтова връзка. Двупътните клапи променят посоката на движение на материала в две направления, а трипътните – в три, под определен ъгъл. Клапите се произвеждат с ръчно или ел.моторно задвижване, като размерите им са 200/200, 250/250 и 300/300.

termocontrol

Системи за термоконтрол

Оборудването представлява цифрова система за термоконтрол и управление на обдухването на зърнените култури в силозите. Основната функция на системата е измерване температурата на зърното по време на неговото съхранение.

Основните елементи на тази система са следните:

  • термосонди – специализирани стоманени въжета, датчици и мрежова електроника;
  • Визуализация и обработка – табло с LCD индикация, преносимо устройство за данни;
  • Кабелни трасета.

Стоманените въжета, на които са поставени датчиците са защитени от влага, механични повреди и гризачи.

pasarelka

Метални пасарелки

Металните пасарелки представляват метални площадки, по които се поставя технологично оборудване за пълнене на силозите, но също така са и проходна площадка за обслужващия персонал. Пасарелките се състоят от метална площадка, предпазен парапет с височина 1,10м, колонки и столчета. Металните колонки и столчетата се захващат за поцинкования силоз. Металните пасарелки се изработват от поцинкована ламарина или от черна ламарина (боядисани с грунд и боя).

sistemi za ventilacia

Системи за вентилация

Системата за вентилация се състои от:

  • Вентилатор за продухване;
  • Мека връзка с шибър;
  • Вентилационни канали във фундамента на силоза с решетки от поцинкована ламарина;
vibroseparator

Вибросепаратор

Ситовият вибросепаратор е предназначен за предварително силозно почистване на зърното, постъпващо в силозните стопанства. Машината почиства зърното чрез пресяване, като прахът и меките примеси с помощта на възходящ въздушен поток се отделят от зърнения поток. Предлага се в два варианта според производителността: 25т/ч и 50т/ч. При първия вариант почистващата машина е с една секция, един вход и един изход и два вибромотори с мощност 0,55 КВт.

При втория вариант машината е с две секции, в самия корпус преградени като две функционални части. Всяка част има отделен вход за приемане на продукта, ситова част и отделен изход за зърното. Отделно се събират и отделилите се груби примеси. Почистеното зърно пада в отделен аспирационен шкаф за отделяне на праха. Този вариант се задвижва с два вибромотори с мощност 1,1 КВт.