silo kalina klenski

гр. Стара Загора, ул. Промишлена №18 телефон:+359(88)8337608; телефон/факс +359(42)620918

Калина-Кленски ООД проектира и изгражда Вашата фуражна кухня

Всичко за Вашата фуражна кухня


smesitel kalina klenksi

СМЕСИТЕЛ ХОРИЗОНТАЛЕН ПОРЦИОНЕН СХП 0,4; СХП 1; СХП 2;

Хоризонталният порционен смесител намира приложение в предприятията на фуражната промишленост и служи за смесване на компоненти по предварително зададена рецепта. Постъпилият в смесителната камера продукт се разбърква точно определено време, като разбъркването се извършва с двойна пространствена спирала. Едната част от продукта се движи на дясно, а другата част - на ляво, при което се осъществява смесването. Изсипването на готовия продукт става с ел моторен шибър, който е на дъното на машината и осигурява много бързо изпразване.
Основни предимства при използване на смесителя:

  • ниско потребление на ел енергия
  • кратък цикъл на смесване
  • възможност за добавяне на голям процент течни компоненти
  • добър коефициент на вариация

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 МОДЕЛ СХП0,4 СХП1 СХП2
1.Производителност(т/час) 1.4 5 12
2.Продължителност на смесване(мин.) 3 5 5
3.Обороти на работния орган (витка ) (1 мин. ) 12  12 12
4.Полезен обем на смесителната камера (куб м ) 0.4  1 2
5.Тегло на дозата ( т ) 0.2 0.5 1
6.Габаритни размери ( мм )
  * дължина 1200 1750 2250
  * ширина 580 1120 1120
  * височина 1600 2350 2750
7.Инсталирана мощност (КВт)
* витка 2.2  4 5.5
* ел шибър - 0.55 0.55
8.Тегло ( кг ) 254 611 714
smesitel vertikalen kalina klenksi

СМЕСИТЕЛ ВЕРТИКАЛЕН СВ 0,55; СВ 1,7; СВ 2,5; СВ 3,5; СВ 4,4; СВ 5,3;

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 МОДЕЛ СВ 0,55 СВ 1,7 СВ 2,5 СВ 3,5 СВ 4,4 СВ 5,3
1.Производителност ( т/час ) 2 6 8,8 12,8 16 20
2.Продължителност на смесване ( мин. ) 12 12 12 12 12 12
3.Обороти на работния орган (витка) (1 мин.) 300 300 300 300 300 300
4.Полезен обем (куб.м ) 0,55 1,7 2,5 3,5 4,4 5,3
5.Габаритни размери ( мм )
  *диаметър 900 1500 1500 1500 1500 1500
  *височина 2100 2400 2900 3400 3900 4400
6.Инсталирана мощност ( КВт ) 1,1 2,2 4 5,5 5,5 7,5
furajni kuhni kalina klenski

Установката е разработена в два варианта съобразно производителността на отделните машини, които са в състава на линията.

1-ви вариант

В този случай в линията участват машини и съоръжения за дозиране, смилане и хомогенизиране на компонентите. Дозирането се извършва с електронна везна. Смилането на зърното и шротовете се извършва от чукова дробилка с 24 чука и производителност П = 1 т/час при царевица с влажност 14%, диаметър на отворите 4 мм и четирикратно въртене на чуковете. Хомогенизацията на смлените продукти се извършва в хоризонтален порционен смесител с двойна пространствена спирала П=0,4 куб. м., при което едната част от материала се движи на ляво, а другата част - на дясно и се получава интензивно смесване. Прибавянето на микроелементи се съществява с тръбен шнек. Аспирацията на пневмо-транспорта се извършва с филтриращи ръкави.

2-ри вариант

От стоманобетоново разтоварище за зърно и шрот суровината с елеватор се отправя в три бункера за суровини, като всеки от бункерите е с вместимост 4 куб м. С шнек суровината се отправя към електронна везна, след което се смила от турбодробилка с 36 чука. Турбодробилката може да транспротира материала хоризонтално на 30 м. и вертикално на 8 м. Капацитетът на турбодробилката е П=5 т/час (при царевица с влажност 14% и сито с диаметър 4 мм). Смленият материал чрез пневмотранспорт се транспортира с циклон до смесителя за хомогенизация. Смесителят е с обем V = 2 куб м хоризонтален порционен с двойна пространствена спирла, при което една част от материала се движи на ляво, а друга част на дясно и се получава отлична хомогенизация. Изпразването се извършва с ел. шибър и с шнек готовата продукция се отправя към бункер за готова продукция. При необходимост линията може да се удължи.Технически характеристики: